Regulamin Rankingu Biegaczy Miasta i Gminy Wieleń

o tytuł „BIEGACZKA ROKU” i „BIEGACZ ROKU”.

 1. Organizatorem Rankingu jest Klub Sportowy „Debiut” Wieleń, wpisany pod nr 31 do ewidencji Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Ranking biegaczy miasta i gminy Wieleń, dalej nazywany Rankingiem to klasyfikacja prowadzona przez Organizatora, której celem jest wyłonienie „Biegacza Roku” spośród mieszkańców miasta i gminy Wieleń, aktywnie uczestniczących w biegach organizowanych w ciągu roku kalendarzowego, na terenie naszego miasta i gminy i wymienionych w p.8 niniejszego Regulaminu. Ranking odnosi się do roku kalendarzowego i jest prowadzony cyklicznie, począwszy od roku 2016.

3. Niniejszy Regulamin określa warunki klasyfikacji w Rankingu

4. Uczestnikiem Rankingu, staje się automatycznie każdy zawodnik z terenu miasta i gminy Wieleń biorący udział w wymienionych w p.8 zawodach biegowych, dopuszczony do nich przez organizatorów, który nie odmówił zgody na przetwarzanie danych osobowych
i prezentowanie wizerunku w związku tymi startami. Uczestnictwo w Rankingu jest nieodpłatne.

W rankingu mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz  te,  które ukończyły 16 lat i przedstawią pisemną zgodę rodziców na udział w rankingu.

5. Środki przekazu, to powszechne środki przekazu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem serwisu internetowego Organizatora, jego konta na Facebooku, a także serwisu internetowego MiG Wieleń i innych mogących służyć promocji biegania i naszego terenu.

6. Edycja to pełen rok kalendarzowy liczony od 01 stycznia do 31 grudnia, w którym Uczestnicy współzawodniczą, zdobywając punkty w ramach Rankingu. II Edycja Rankingu „Biegacz Roku 2017” obejmuje okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

7. Celem Rankingu jest:

7.1. wyłonienie „Biegaczki Roku” i „Biegacza Roku” Miasta i Gminy Wieleń,

7.2. popularyzacja biegania rekreacyjnego, propagowanie zdrowego trybu życia oraz motywowanie Uczestników do podejmowania regularnej aktywności fizycznej w całorocznym współzawodnictwie indywidualnym polegającym na gromadzeniu punktów poprzez uczestnictwo w organizowanych na terenie miasta i gminy Wieleń, a także poza nim zawodach biegowych.

8. Do klasyfikacji w Rankingu zaliczane będą wg poniższych zasad następujące imprezy biegowe, które podzieliliśmy na trzy podstawowe grupy:  

8.1 Grupa Czerwona, to biegi odbywające się na terenie Miasta i Gminy Wieleń:

 • II Bieg Wiosenny „Żegnaj Zimo”.

 • VII Bieg Papieski 2017.

 • IX Bieg o Puchar Srebrnej Wstęgi Bukówki – Kuźniczka 2017.

 • XXXVIII Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego.

 • Bieg crossowy w ramach VII Gminnych Zawodów Sportowo-Obronnych o Puchar Burmistrza Wielenia.

 • XI Bieg im. Jana Welki we Wrzeszczynie.

 • XLI Bieg Sylwestrowy w Miałach.

 • Test Coopera; dwa sprawdziany biegowe (wiosenny i jesienny) organizowane przez KS Debiut.

Za uczestnictwo w zawodach tej grupy przydzielać będziemy:

- punkty za dystans w ilości odpowiadającej dystansowi, zaokrąglanemu, zgodnie z zasadami zaokrąglania, do 1 km

przykład: za udział w biegu na 4600 m przyznanych będzie 5 punktów, za udział w biegu na 11,3 km przyznanych będzie 11 punktów, za półmaraton 21 punktów,

- punkty za miejsca w ilości  odwrotnie proporcjonalnej do miejsca wśród startujących w danym biegu mieszkańców naszej gminy.

przykład: w zawodach uczestniczyło 17 mieszkańców z gminy Wieleń, to pierwszy wśród nich uczestnik uzyska 17 punktów, drugi 16 punktów, piąty 13 punktów, a siedemnasty 1 punkt. Jeśli w zawodach uczestniczyło 9 mieszkańców gminy Wieleń, to pierwszy wśród nich uzyska 9 punktów, drugi 8 punktów, dziewiąty 1 punkt.

- punkty za wyniki w testach Coopera wg powszechnej zasady oceny wyniku w tym teście, uwzględniającej wiek uczestnika (za wynik bardzo dobry w swojej kategorii wiekowej – 5 punktów, za wynik dobry – 4 punkty, za wynik średni – 3 punkty, za wynik słaby – 2 punkty, a za wynik zły – 1 punkt). Organizator testów Coopera, na każdym teście będzie dysponował tabelami umożliwiającymi sklasyfikowanie zawodnika i przyznanie mu odpowiedniej ilości punktów. Zawodnik może podjąć kilka prób w teście Coopera, ale do celów Rankingu zaliczone mu będą punkty z jednej – najlepszej próby.

8.2. Grupa Żółta: popularne biegi wymienione poniżej:

 • Wroniecka Dycha.

 • Półmaraton Samsunga w Szamotułach.

 • Drezdenecka Dycha.

 • Bieg Niepodległości w Krzyżu Wlkp.

 • Cross szlakiem bursztynowym w Lubaszu.

 • Ćwierćmaraton muzyczny w Pile.

 • Półmaraton Philipsa w Pile.

 • Bieg im. Tadeusza Zielińskiego w  Trzciance.

 • Bieg Niepodległości w Czarnkowie.

 • Bieg z pompą w Międzychodzie.

 • Bieg im. Powstańców Wielkopolskich w Ujściu.

 • Maniacka dziesiątka w Poznaniu.

 • Półmaraton w Poznaniu.

 • Maraton w Poznaniu.

 • Bieg na rynku w Strzelcach Krajeńskich.

 • Chrzypsko Wielkie ćwierćmaraton, półmaraton.

 • Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym.

Za udział w tych biegach uczestnik otrzyma 5 pkt. do Rankingu. Punkty zostaną dodane na podstawie wyników publikowanych przez organizatora biegu.

8.3. Grupa Zielona, to wszystkie pozostałe biegi, w których wystartują uczestnicy rankingu.

Za udział w nich uczestnik uzyska 3 pkt. za każdy bieg.

UWAGA! Tu punkty zostaną doliczone tylko po zgłoszeniu swojego udziału w zawodach i udokumentowaniu startu poprzez przesłanie wyników na e-mail KS Debiut, nie później niż dwa tygodnie od rozegrania zawodów (zawody rozegrane w styczniu można zgłaszać do końca lutego). Wynik podlega weryfikacji przez Organizatora Rankingu Biegacza.

9. Klasyfikacja będzie prowadzona osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn.

10. Zwycięzcy Rankingu (osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn) uzyskają tytuły „Biegaczka Roku” i „Biegacz Roku”, zdobywają puchar, dyplom oraz nagrodę. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca II i III otrzymają dyplomy i nagrody.

11. Wśród pozostałych uczestników Rankingu, Organizator rozlosuje nagrody rzeczowe o charakterze sportowym (ilość nagród w kategoriach będzie proporcjonalna do procentowego udziału kobiet i mężczyzn w rankingu). W losowaniu biorą udział zawodnicy, którzy wzięli udział przynajmniej w trzech dowolnie wybranych biegach.

12. Przyjęto zasadę klasyfikowania uczestników poprzez sumowanie punktów uzyskanych w biegach ze wszystkich grup.

13. Podsumowanie klasyfikacji oraz wręczenie nagród zostanie przeprowadzone w styczniu 2018 r.

14. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących funkcjonowania Rankingu możliwy jest za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Korespondencję Organizator będzie wysyłał za pomocą poczty elektronicznej na adresy podane przez korespondentów.

15. Postanowienia końcowe:

- reklamacje dotyczące funkcjonowania Rankingu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania.

- Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu w przypadku szczególnej złożoności danej reklamacji lub podejmowanych czynności wyjaśniających, zwłaszcza z udziałem innego Uczestnika

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.

- Organizator powiadomi Uczestników o zmianie regulaminu, co najmniej na 14 dni przed datą jej wejścia w życie.

- ostateczna interpretacja sporów dotyczących zapisów Regulaminu należy do Organizatora.