Regulamin Rankingu Biegaczy Miasta i Gminy Wieleń
o tytuł „BIEGACZ ROKU”

1. Organizatorem Rankingu jest Klub Sportowy „Debiut” Wieleń, wpisany pod nr 31 do ewidencji Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Ranking biegaczy miasta i gminy Wieleń, dalej nazywany Rankingiem to klasyfikacja prowadzona przez Organizatora, której celem jest wyłonienie „Biegacza Roku” spośród mieszkańców miasta i gminy Wieleń, aktywnie uczestniczących w biegach organizowanych w ciągu roku kalendarzowego, na terenie naszego miasta i gminy i wymienionych w p.9 niniejszego Regulaminu. Ranking odnosi się do roku kalendarzowego i będzie prowadzony cyklicznie, począwszy od roku 2016.
3. Uczestnikiem Rankingu, staje się automatycznie każdy zawodnik z terenu miasta i gminy Wieleń biorący udział w wymienionych w p.9 zawodach biegowych, dopuszczony do nich przez organizatorów, który nie odmówił zgody na przetwarzanie danych osobowych i prezentowanie wizerunku w związku tymi startami. Uczestnictwo w Rankingu jest nieodpłatne.
4. Środki przekazu, to powszechne środki przekazu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem serwisu internetowego Organizatora, jego konta na Facebooku oraz konta w Google+, a także serwisu internetowego MiG Wieleń i innych mogących służyć promocji biegania i naszego terenu.
5. Edycja to pełen rok kalendarzowy liczony od 01 stycznia do 31 grudnia, w którym Uczestnicy współzawodniczą, zdobywając punkty w ramach Rankingu. I Edycja Rankingu „Biegacz Roku 2016” obejmuje okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
6. Niniejszy Regulamin określa warunki klasyfikacji w Rankingu.
7. Celem Rankingu jest:
7.1.wyłonienie „Biegacza Roku” Miasta i Gminy Wieleń,
7.2.popularyzacja biegania rekreacyjnego, propagowanie zdrowego trybu życia oraz motywowanie Uczestników do podejmowania regularnej aktywności fizycznej w całorocznym współzawodnictwie indywidualnym polegającym na gromadzeniu punktów poprzez uczestnictwo w organizowanych na terenie miasta i gminy Wieleń zawodach biegowych,
8. Do klasyfikacji Rankingu w roku 2016 będą brane pod uwagę wyniki w następujących biegach:
8.1 I Bieg Wiosenny „Żegnaj Zimo” [19 marca 2016 r.] na dystansie 6 km i organizowany przez Klub Sportowy „Debiut” Wieleń w Marianowie.
8.2. VI Bieg Papieski 2016,
8.3. VIII Bieg o Puchar Srebrnej Wstęgi Bukówki – Kuźniczka 2016 [2 lipca 2016 r.],
8.4. XXXVII Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego,
8.5. Bieg crossowy na ok. 5 km w ramach VI Gminnych Zawodów Sportowo-Obronnych o Puchar Burmistrza Wielenia,
8.6. X Bieg im. Jana Welki we Wrzeszczynie
8.7. XL Bieg Sylwestrowy w Miałach,

oraz wyniki uzyskiwane w przeprowadzanych przez Klub Sportowy „Debiut” Wieleń Testach Coopera.
9. Klasyfikacja będzie prowadzona osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn.
10. Przyjęto zasadę klasyfikowania uczestników poprzez sumowanie punktów uzyskanych w biegach organizowanych na terenie gminy Wieleń na podstawie wyników uzyskanych od organizatorów poszczególnych biegów lub publikowanych w powszechnych źródłach informacji, wg poniższych zasad:
10.1. punkty za dystans będą przydzielane w ilości odpowiadającej dystansowi, zaokrąglanemu, zgodnie z zasadami zaokrąglania, do 1 km (np. za udział w biegu na 4600 m przyznanych będzie 5 punktów, za udział w biegu na 11,3 km przyznanych będzie 11 punktów, za półmaraton 21 punktów),
10.2. dodatkowe punkty za dystans będą przydzielane uczestnikom testów Coopera wg powszechnej zasady oceny wyniku w tym teście, uwzględniającej wiek uczestnika, czyli za wynik bardzo dobry w swojej kategorii wiekowej – 5 punktów, za wynik dobry – 4 punkty, za wynik średni – 3 punkty, za wynik słaby – 2 punkty, a za wynik zły – 1 punkt.
Organizator testów Coopera, na każdym teście będzie dysponował tabelami umożliwiającymi sklasyfikowanie zawodnika i przyznanie mu odpowiedniej ilości punktów. Zawodnik może podjąć kilka prób w teście Coopera, ale do celów Rankingu zaliczone mu będą punkty z jednej – najlepszej próby.
10.3 punkty za miejsca będą przydzielane odwrotnie proporcjonalnie do miejsca wśród startujących w danym biegu mieszkańców naszej gminy.Przykład: w zawodach uczestniczyło 17 mieszkańców z gminy Wieleń, to pierwszy wśród nich uczestnik uzyska 17 punktów, drugi 16 punktów, piąty 13 punktów, a siedemnasty 1 punkt. Jeśli w zawodach uczestniczyło 9 mieszkańców gminy Wieleń, to pierwszy wśród nich uzyska 9 punktów, drugi 8 punktów, dziewiąty 1 punkt.
11. Zwycięzcy Rankingu (osobno w kategoriach kobiet i mężczyzn) uzyskają tytuły „Biegaczka Roku” i „Biegacz Roku” i zostanią uhonorowani statuetką, dyplomem i nagrodą. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca II i III otrzymają dyplomy i nagrody. Wśród pozostałych uczestników Rankingu, Organizator rozlosuje 10 nagród (po 5 w każdej kategorii) rzeczowych o charakterze sportowym.
12. Podsumowanie klasyfikacji oraz wręczenie nagród zostanie przeprowadzone w styczniu 2017 r.
13. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących funkcjonowania Rankingu możliwy jest za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Korespondencję Organizator będzie wysyłał za pomocą poczty elektronicznej na adresy podane przez korespondentów.
14. Postanowienia końcowe:
- reklamacje dotyczące funkcjonowania Rankingu rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu w przypadku szczególnej złożoności danej reklamacji lub podejmowanych czynności wyjaśniających, zwłaszcza z udziałem innego Uczestnika
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników. Organizator powiadomi Uczestników o zmianie regulaminu, co najmniej na 14 dni przed datą jej wejścia w życie.
- ostateczna interpretacja sporów dotyczących zapisów Regulaminu należy do Organizatora.